DİKKAT!

Metin görünümünden çıkmak için, tarayıcınızın çerez (cookie) lerinizi temizlemeniz gerekir.

UYAP Bilişim Sistemi Arabulucu Portal

Arabulucu Portal Nedir?

Özel hukuk uyuşmazlıklarına konu anlaşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak mahkeme öncesi, mahkeme aşaması ve mahkeme sonrasında uygulanabilen arabuluculuk çözüm yöntemine ait dosyaların açıldığı, bürolar aracılığıyla tevdi edildiği, arabuluculuk sürecinin takibinin ve sonlandırma işleminin yapıldığı ve sadece sicile kayıtlı arabulucuların kullanımında olan bir sistemdir.

Bu sistem ile Arabulucular;


 • Türkiye geneli arabuluculuk bürolarından gelen görevlerin kabul/red işlemini,
 • Harici (ihtiyari) dosya açabilme işlemini,
 • Arabuluculuk başvuru dosyalarının taraf ve içeriğini görüntüleme işlemini,
 • Açık/Kapalı dosyaları sorgulama işlemini,
 • Süreci devam eden ya da sonlandırdıkları arabuluculuk dosyalarına evrak ekleme/gönderme, toplantı bilgileri ekleme, sonuç kaydetme işlemini,
 • Görev almak istedikleri komisyonu ekleme işlemini,
 • Seçtikleri komisyonda, dosya türüne göre aktif/pasif yapma işlemini,
 • Dosya türüne göre aktif oldukları komisyondaki mevcut arabulucu sayısını, puan bilgilerini, komisyondaki ortalama puan durumunu görüntüleme işlemini,
 • Dosya istatistik bilgilerini görüntüleme işlemini,
 • Arabulucu adaylarının sınav ve sicil başvuru işlemlerini,
 • Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na aidat makbuzu, yenileme eğitim belgesi ve uzmanlık eğitim sertifikası gibi evrakın elektronik ortamdan hızlı bir şekilde gönderim işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Saygıyla duyurulur.


ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

Arabulucu Olmak İstiyorum

Arabulucu olabilmek için Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir. Yazılı sınav Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaktadır.

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların;


 • Türk vatandaşı olmak,
 • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
 • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
 • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI